Masjid-Negara2

Kursus Pra Perkahwinan adalah satu syarat wajib yang telah ditetapkan oleh semua

jabatan agama islam negeri dalam memberikan kebenaran berkahwin bagi pasangan islam.

 

Oleh yang demikian, Sijil Kursus Pra Perkahwinan yang asal perlu dikemukakan sebagai

dokumen wajib ketika memohon kebenaran untuk berkahwin.