Jika remuk hatimu dilukai… bentuklah hatimu semula dan serahkannya pada Ilahi… Beri hatimu pada Allah, Allah pasti akan memberikanmu ‘Pemilik Terbaik’ 🙂

Pemilik Terbaik